Reset

Hotarari 2023

Hotararea nr. 33 din 19 mai 2023

33- Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local ptr. anul 2023.pdf


HCL nr.11

11- HCL- Privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022.pdf


HCL nr.12

12 - HCL- Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023.pdf


HCL nr.13

13 - HCL- Privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu din Cladirea fostei Primarii Rancezi, cu destinatia punct farmaceutic.pdf


HCL nr.14

14 - HCL- Privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale ale secretarului general al comunei, ptr. anul 2022.pdf


HCL nr.15

15- HCL- Privind aprobarea rectificarii bugetului local ptr. anul 2023.pdf


HCL nr.16

16 - HCL - Privind aprobarea numarului total de posturi bugetare .pdf


HCL nr.17

17 - HCL- Privind aderarea UAT Posesti la Grupul de Actiune Locala ,, Tinutul Secuienilor,,.pdf


HCL nr.18

18- HCL - Privind modificarea HCL nr. 59 din 16 .12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2023.pdf


HCL nr.19

19- HCL- Privind darea in folosinta cu titlu gratuit catre cetateanul Haidau Emil a doua chioscuri metalice.pdf


HCL nr.20

20 - HCL - Privind aprobarea trecerii din domeniul public al com. in domeniul privat al com. a unor bunuri imobile (teren) proprietatea Consiliului Local si punerea acestuia la disp. Comisiei Locale de aplicare a Legii fondului funciar.pdf


HCL nr.21

21 - HCL - Privind stabilirea normativelor proprii ptr. consumul mediu de carburanti ptr. autovehiculul dacia duster B-115-UKF.pdf


HCL nr.22

22- HCL - Privind acordarea unui mandat special d.lui Spatarelu Valentin Gheorghe - primar, la ADI- apa, ptr. a vota primirea com. Puchenii Mari ca membru al asociatiei.pdf


HCL nr.23

23 - HCL- Privind aprobarea ,,Planului de dezvoltare strategica a comunei Posesti pentru perioada 2023-2028,, .pdf


HCL nr.24

24 - HCL - Privind desemnarea unui consilier local in cadrul Programului ,, Construim Europa impreuna cu autoritatile locale (Building Europe whit Local Councillors),,.pdf


HCL nr.25

25- HCL- Privind revocarea HCL nr. 17 din 09.03.2023 privind aderarea UAT Posesti la Grupul de Actiune Locala ,,Tinutul Secuienilor,, .pdf


HCL nr.26

26- HCL - Privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. 3 luni (mai, iunie si iulie).pdf


HCL nr.27

27- HCL- Privind aprobarea participarii Comunei Posesti, in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, finantat prin Fondul de mediu .pdf


HCL nr.1

1 - HCL - Privind acordarea unui mandat special d.lui Popa ion, ptr. a vota si semna ,,Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Munici.pdf


HCL nr.2

2 - HCL- Privind acordarea unui mandat special d.lui Popa Ion, la ADI- salubrizare.pdf