Reset

Dispozitii 2023

Dispozitia nr. 212 din 29 noiembrie 2023

40665_Dispozitia nr. 212 din 29 Noiembrie 2023.pdf

Dispozitie privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2024 si estimarilor pentru anii 2024-2027
Dispozitia nr. 125

Dispozita nr. 125_compressed-2-1_compressed-1_compressed-1_compressed-1.pdf


Dispozitia nr. 83.1

Dispozitia 83.1 - privind acordarea indemniz. lunare ptr. maj. Vlad Elena- pers. cu handicap grav-1.pdf


Dispozitia nr. 83

Dispozitia 83 - privind stabilirea salariului lunar brut ptr. functionarii publici si pers. contractual din cadrul ap. de specialitate al primarului.pdf


Dispozitia nr. 84

Dispozitia 84 - privind acordarea indemniz. lunare ptr. maj. Sultan Maria -pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 85

Dispozitia 85 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local Posesti.pdf


Dispozitia nr. 86

Dispozitia 86 - privind desemnarea membrilor echipei de implementare a proiectului ''Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna Posesti, jud. Prahova''.pdf


Dispozitia nr. 87

Dispozitia 87 - privind numirea unui reprezentant al aut. tutelare ptr. asistarea numitului Tudor Ion in calitatea de transmitator, la autentificarea unui contract de intretinere.pdf


Dispozitia nr. 88

Dispozitia 88 - privind angajarea d.nei Voicilas Silvia in functia de asist. pers..pdf


Dispozitia nr. 96

Dispozitia 96 - privind incetarea contractului individual de munca al asist. pers. Oprea Ion.pdf


Dispozitia nr. 97

Dispozitia 97 - privind incetarea indemniz. lunare ptr. maj. Panait Dumitru- pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 98

Dispozitia 98 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local.pdf


Dispozitia nr. 99

Dispozitia 99 - privind acordarea indemniz. lunare ptr. maj. Stepanescu Victoria- pers cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 100

Dispozitia 100 - privind incetarea contractului individual de munca al asist. pers. Ghezuroiu Silvia.pdf


Dispozitia nr. 101

Dispozitia 101 - privind desemnarea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor ptr. investitia ''Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED-uri, com. Posesti, jud. Prahova''.pdf


Dispozitia nr. 102

Dispozitia 102- privind incetarea indemniz. lunare ptr. maj. Iordache Dumitru - pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 103

Dispozitia 103- privind incetarea indemniz. lunare ptr. maj. Tudor Vasile- pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 104

Dispozitia 104 - privind incetarea indemniz. lunare ptr. maj. Sopalta Elena - pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 105

Dispozitia 105- privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmeaza a fi depuse in vederea atribuirii contractului prin procedura simplificata ptr. ''Extindere retea cu alimentare de apa potabila, in com. P.pdf


Dispozitia nr. 106

Dispozitia 106 - privind incetarea indemniz. lunare ptr. maj. Constantin Ilaria -pers. cu handicap grav.pdf