Reset

Hotarari 2021

H.C.L. nr.14

HCL nr. 14 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021.pdf


H.C.L. nr.15

HCL nr. 15 privind aprobarea elaborarii SF,PT,DE pt obiectivul Asfaltare drum de legatuura intre satele Valea Plopului si Valea Screzii.pdf


H.C.L. nr.16

HCL nr. 16 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf


H.C.L. nr.17

HCL nr. 17 privind aprobarea numarului de asistenti personali.pdf


H.C.L. nr.18

HCL nr. 18 privind acordarea unui mandat special dlui Spatarelu Valentin in cadrul ADI Apa Prahova.pdf


H.C.L. nr.19

HCL nr. 19 privind participarea comunei Posesti la Programul E.L.E.N.A..pdf


H.C.L. nr.20

HCL nr. 20 privind constatarea incetarii manadatului inainte de expirare a consilierului Darmal Constantin.pdf


H.C.L. nr.21

HCL nr. 21 privind modificarea trifului pentru inchirierea terenului de minifotbal.pdf


H.C.L. nr. 24

HCL nr. 24 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf


H.C.L. nr. 25

HCL nr. 25 privind completare HCL nr. 42-2020.pdf


H.C.L. nr. 26

HCL nr. 26 privind aprobarea titlului cetatean de onoare pt Soare Marian.pdf


H.C.L. nr. 27

HCL nr. 27 privind valorificarea graului cultivat la camp.pdf


H.C.L. nr. 28

HCL nr. 28 privind aprobarea regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile din domeniul privat al com. Posesti.pdf


H.C.L. nr. 30

HCL nr. 30 privind aprobare indicatori infiintare retea gaze.pdf


H.C.L. nr. 31

HCL nr. 31 privind aprobarea indicatorilor pentru proiectul Dotarea unitatilor cu echipamente de protectie.pdf


H.C.L. nr. 32

HCl nr. 22 privind aprobarea rectificarii bugetului local.pdf


H.C.L. nr. 33

HCL nr. 33 privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul Modernizare strazi in comuna Posesti.pdf


H.C.L. nr. 34

HCL nr. 34 privind acordarea unui mandat special dlui Popa Ion ADI Managementul Deseurilor.pdf


H.C.L. nr. 35

HCL nr. 35 privind aprobarea documentatie PUZ.pdf


H.C.L. nr. 22

HCL nr. 22 p-rivind modificarea HCL nr. 56-2019.pdf